O mnie

Aleksandra Marcinkowska – Właściciel Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego EDU SMART Training Centre Limited oraz twórca międzynarodowej marki strategii dla biznesu, NGO oraz sektora publicznego DIALOG of Transformation. ®

Doradca biznesu, trener, szkoleniowiec, coach, Terapeutka RTZ Racjonalnej Terapii Zachowania, Trener zmiany osobistej, diagnosta, terapeuta, terapeuta PTSD, dyplomowany doradca zawodowy i personalny, szkoleniowiec, metodyk zdalnego nauczania, wykładowca prawa na Uniwerystecie w Bradford.

Doktorantka na Wydziale Prawa (Uniwersytet w Bradford, Wielka Brytania). Licencjonowany doradca imigracyjny ds. Settled Status. 

Twórca programów szkoleniowych dla biznesów, materiałów edukacyjnych, ekspertyz, badań, scenariuszy, publikacji międzynarodowych, programów zmiany, diagnoz, strategii i rozwiązań.

EDU SMART TRAINING CENTRE

EDU SMART TRAINING CENTRE

Our vision for your better future 
DIALOG of Transformation ®

International Trademark

Ireland / Poland / United Kingdom